Zabezpieczenia ebooków

Systemy zabezpieczeń materiałów cyfrowych w księgarni hot-wife.pl
Wszystkie materiały sprzedawane w księgarni hot-wife.pl są zabezpieczone elektronicznie. Pierwszym etapem zabezpieczeń jest znak wodny dodawany do każdego pliku, zawierający dane kupującego. Drugim etapem zabezpieczenia są metadane systemu EPES (Extended Protection Ebook System), pozwalające w jednoznaczny sposób określić kto jest właścicielem danej kopii pliku.

Jak działa system EPES?
W momencie zakupu ebooka, zostaje przygotowana indywidualna kopia pliku, która następnie zostaje procesowana przez system EPES, który koduje plik w taki sposób aby w przyszłości móc określić którego Klienta jest to kopia. Jest to możliwe dzięki indywidualnej ilości spacji dodatkowo dodawanej do dokumentu, w losowych miejscach. Na podstawie wstecznej analizy będzie można odtworzyć ilość oraz miejsca nadmiarowych spacji i na tej podstawie ustalić, który Klient jest źródłem dalszej odsprzedaży.

Czynności zabronione
Niniejsza publikacja jest sprzedawana w formie elektronicznej i tylko w takiej formie może być użytkowana. Zabrania się drukowania niniejszego pliku. Zabronione jest również kopiowanie, przekazywanie dalej, sprzedawanie oraz publikowanie tej publikacji.